Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1408/2003Usnesení NS ze dne 24.02.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:26.CDO.1408.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1408/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobců A) K. Š., B) J. Č., C) Ing. D. J., D) J. J., E) R. K. a F) L. K., zastoupených advokátem, proti žalované J. Š., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp.zn. 5 C 236/2002, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. března 2003, č.j. 6 Co 206/2003-89, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Prachaticích rozsudkem ze dne 31. 10. 2002, č.j. 5 C 236/2002-57, uložil žalované povinnost vyklidit „byt č. 2, sestávající ze 3 pokojů, kuchyně, koupelny, WC, balkonu a sklepa o velikosti podlahové plochy 78,60 m2, nacházející se v I. podlaží vlevo v objektu bydlení č.p. 127 v H. (dále „předmětný byt“) a odevzdat jej žalobcům do 30 dnů od právní moci rozhodnutí; dále rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalované Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 6. 3. 2003, č.j. 6 Co 206/2003-89, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaná je povinna předmětný byt vyklidit do 15 dnů od zajištění náhradního bytu; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Rozsudek odvolacího soudu napadli žalobci (zastoupeni advokátem) včasným dovoláním, které následně vzali písemným podáním ze dne 6. 2. 2004 prostřednictvím svého právního zástupce v plném rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalované v řízení o dovolání nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalobcům právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2004

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru