Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1403/2004Usnesení NS ze dne 30.08.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:26.CDO.1403.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1403/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně městské části P., zastoupené advokátkou, proti žalované R. Z., zastoupené advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 133/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. září 2003, č. j. 11 Co 234/2003-67, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 29. září 2003, č. j. 11 Co 234/2003-67, potvrdil rozsudek ze dne 7. března 2003, č. j. 15 C 133/2001-53, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobci do patnácti dnů od právní moci rozsudku „byt č. 4 o jedné místnosti s příslušenstvím II. kategorie v přízemí domu č. p. 1180 v P., k. ú. N.“ a rozhodl o nákladech řízení účastníků. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaná (zastoupena advokátem) podala proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání, domáhaje se – prostřednictvím dovolacích důvodů podřazených ustanovení § 241a odst. 2 písm. a/ a b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – zrušení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 20. ledna 2004 vzala žalovaná dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst.1, § 146 odst. 2 větu první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru