Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1367/2020Usnesení NS ze dne 09.06.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1367.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1367/2020-99

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně: M. S. I., narozené XY, bytem XY, proti žalovanému V. T., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Hanou Jareš Procházkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská 643/39, o určení práva nájmu k hrobovému místu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 45 C 11/2019, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2019, č. j. 12 Co 286/2019-78, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně – nezastoupena advokátem – napadla dovoláním rozsudek Městského soudu v Praze (odvolací soud) ze dne 10. 12. 2019, č. j. 12 Co 286/2019-78, jímž potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 (soud prvního stupně) ze dne 21. 6. 2019, č. j. 45 C 11/2019-55, kterým zamítl žalobu na určení, že tam specifikované nájemní hrobové místo patřilo do výhradního vlastnictví žalovaného, nikoli do společného jmění manželů, a rozhodl o náhradě nákladů řízení, současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Soud prvního stupně vyzval dovolatelku usnesením ze dne 18. 3. 2020, č. j. 45 C 11/2019-89, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, zároveň ji poučil o možnosti požádat o ustanovení advokáta soudem. Dovolatelka si však ve stanovené lhůtě pro podání dovolání advokáta nezvolila ani nepožádala o jeho ustanovení.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a nedostatek povinného zastoupení přes výzvu neodstranila ani nedoložila, že by měla právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 6. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru