Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1365/2016Usnesení NS ze dne 22.08.2016

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.1365.2016.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1365/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 896/2, IČO: 00090883, zastoupeného Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 168/18, proti žalovaným 1/ R. J. a 2/ A. H., oběma K., zastoupeným JUDr. Annou Vlčkovou, advokátkou se sídlem v Novém Jičíně, Žižkova 602/2, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 8 C 204/2008, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2015, č. j. 11 Co 138/2015-94, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 7. března 2016 doručili žalovaní Okresnímu soudu v Novém Jičíně (soudu prvního stupně) podání ze dne 4. března 2016, jímž – posuzováno podle obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o. s. ř.“) – mimo jiné vzali zpět dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2015, č. j. 11 Co 138/2015-94.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (předseda senátu – § 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolací řízení zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. srpna 2016

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru