Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1296/2020Usnesení NS ze dne 02.12.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1296.2020.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1296/2020-384

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně P. J. B., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Vítem Křížkou, advokátem se sídlem v Brně, Bašty 413/2, proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu XY, se sídlem XY, IČO XY, zastoupenému JUDr. Alenou Šťastnou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Senovážné náměstí 978/23, o zaplacení 148.170 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 24 C 478/2015, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. října 2019, č. j. 30 Co 298, 299/2019-335, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. září 2020, č. j. 26 Cdo 1296/2020-376, se opravuje tak, že namísto slov „JUDr. Ivou Kuckirovou, advokátkou“ se vkládají slova „Mgr. Vítem Křížkou, advokátem“.

Odůvodnění:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 9. 2020, č. j. 26 Cdo 1296/2020-376, je postiženo zjevnou nesprávností, neboť v rozporu s obsahem spisu byla jako zástupkyně žalobkyně v dovolacím řízení uvedena JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, která však byla pouze substitutem (substituční plná moc č. l. 361) jejího zástupce Mgr. Víta Křížky (plná moc č. l. 354).

Dovolací soud tuto zjevnou nesprávnost odstranil postupem podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“ (§ 167 odst. 2, § 243b o. s. ř.), podle něhož předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti a týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. 12. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru