Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1263/2020Usnesení NS ze dne 02.06.2020

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1263.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1263/2020-211

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně REICO Investment GAMA, a.s., se sídlem v Praze 4, Antala Staška 2027/79, IČO: 26192896, zastoupené Mgr. Tomášem Krejčím, advokátem se sídlem v Praze 1, Pařížská 204/21, proti žalované BLOODY BLUE TATTOO, s.r.o., se sídlem v Praze 3, Husitská 106/1, IČO: 28186541, zastoupené JUDr. Jindřichem Vališem, advokátem se sídlem v Praze 1, Opatovická 1659/4, o zaplacení částky 329.297,76 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 19 C 36/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2020, č. j. 58 Co 320/2018-183, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dovolání proti potvrzující části rozsudku Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ze dne 30. ledna 2020, č. j. 58 Co 320/2018-183.

Podáním dovolání jí vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání (viz § 4 odst. 1 písm. c/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. září 2017, dále jen „zákon o soudních poplatcích“), který činí podle položky 23 bodu 1 písm. d/ Sazebníku soudních poplatků 14.000 Kč.

Usnesením ze dne 17. dubna 2020, č. j. 19 C 36/2017-204, ji soud prvního stupně vyzval k zaplacení výše uvedeného soudního poplatku ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení; současně ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen. Výzva jí byla doručena dne 17. dubna 2020 (viz č. l. 203 verte), avšak soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila a podáním ze dne 17. dubna 2020 vzala dovolání zpět. Poté soud prvního stupně předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud (předseda senátu Nejvyššího soudu – § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 – dále jen „o. s. ř.“) dovolací řízení podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 6. 2020

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru