Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 125/2021Usnesení NS ze dne 04.02.2021

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:26.CDO.125.2021.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 125/2021-469

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalované A. H., narozené XY, bytem XY, o určení neplatnosti zvýšení nájemného za užívání bytu, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 60 C 30/2008, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. března 2020, č. j. 55 Co 44/2020-455, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) usnesením ze dne 6. 1. 2020, č. j. 60 C 30/2008-447, zastavil řízení o povolení obnovy řízení (výrok I.), neboť žalobkyně A. J., narozená dne XY, dne 23. 6. 2017 zemřela bez právních nástupců (dědické řízení po její osobě vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 bylo usnesením ze dne 28. 11. 2017, č. j. 34 D 1782/2017-22, pravomocně zastaveno); současně rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalované Městský soud v Praze (soud odvolací) usnesením ze dne 6. 3. 2020, č. j. 55 Co 44/2020-455, usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil a ve výroku II. zrušil.

Žalovaná nezastoupena advokátem napadla uvedené usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), zastavil, neboť dovolatelka i přes řádně doručenou výzvu a poučení soudu prvního stupně o důsledcích své nečinnosti (usnesením ze dne 6. 11. 2020, č. j. 60 C 30/2008-467) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Dovolací soud nerozhodoval o náhradě nákladů dovolacího řízení, neboť je to při jediném (zbylém) účastníku řízení pojmově vyloučeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. 2. 2021

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru