Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 117/2015Usnesení NS ze dne 21.01.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.117.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241a o. s. ř.

§ 243c o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 117/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské náměstí 2, identifikační číslo osoby 00064581, zastoupeného prof. dr. h.c. JUDr. Janem Křížem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 13, proti povinné ORIS Praha, spol. s r. o., se sídlem v Praze 10, Konopišťská 739/16, identifikační číslo osoby 43004474, zastoupené Janem Najmanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 24, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 54 EXE 87/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. května 2013, č. j. 23 Co 202/2013-95, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2013, č. j. 23 Co 202/2013-95, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Povinná v dovolání neuvedla od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení jí nastíněné právní otázky (materiální nevykonatelnosti exekučního titulu) odvolací soud odchyluje – za takové vymezení nelze považovat jedinou větu, že „závěr dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu o materiální vykonatelnosti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 28. 7. 2011, č. j. 29 C 297/2010-60, který má být ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. 2. 2012, č. j. 20 Co 541/2011-123, ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 2. 2012, č. j. 20 Co 541/2011-133, ve shora uvedené věci exekučním titulem, je tedy nesprávný a odchyluje se od ustálených výsledků rozhodovací činnosti dovolacího soudu“. V dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl (§243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru