Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1156/2006Usnesení NS ze dne 07.07.2006

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.1156.2006.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1156/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobkyně M. s.r.o., zastoupené advokátkou, proti žalované L. H., zastoupené advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 22 C 105/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. října 2005, č. j. 12 Co 259/2005-87, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 26. října 2005, č. j. 12 Co 259/2005-87, potvrdil (v tam uvedeném znění) rozsudek ze dne 4. října 2004, č. j. 22 C 105/2004-49, jímž Obvodní soud pro Prahu 8 (soud prvního stupně) uložil žalované povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobkyni do jednoho roku od právní moci rozsudku „byt č. 1, I. kategorie, sestávající ze tří pokojů a kuchyně s příslušenstvím a nacházející se ve 2. podlaží domu č. p. 1596 v P., v k. ú. K.,“, a rozhodl o nákladech řízení účastnic. Současně odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastnic.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 24. května 2006 vzala zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. července 2006

JUDr. Miroslav Ferák, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru