Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1132/2015Usnesení NS ze dne 30.03.2015

HeslaVýkon rozhodnutí
Zastoupení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1132.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1132/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezletilé N. F., P., zastoupené matkou M. F., P., proti povinnému M. P., V., pro 60 000,- Kč, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 71 E 54/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2014, č. j. 13 Co 130/2014-32, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 13. 8. 2013, č. j. 71 E 54/2013-5, kterým Okresní soud Plzeň-město nařídil podle svého rozhodnutí ze dne 15. 7. 2010, č. j. 99 P 136/2010-121, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 10. 2010, č. j. 14 Co 452/2010-146, k uspokojení pohledávky oprávněné na výživném v celkové výši 60.000,- Kč výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného; žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný měl právnické vzdělání. Proto jej Okresní soud Plzeň-město usnesením ze dne 2. 1. 2015, č. j. 71 E 54/2013-52, vyzval, aby si pro podání dovolání ve lhůtě 15 dnů od doručení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví; současně jej poučil, že může pro podání dovolání požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesení bylo povinnému doručeno dne 9. 2. 2014, povinný však na výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.)., zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru