Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1126/2015Usnesení NS ze dne 01.04.2015

HeslaDovolání
Přípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1126.2015.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1126/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Mgr. Ing. J. T., advokátky se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí č. 777/12, IČO 71464913, zastoupené Mgr. Vítem Brožkem, advokátem se sídlem v Praze 10, Na Kovárně č. 472/8, proti povinné LASSELSBERGER, s.r.o. se sídlem v Plzni – Jižním Předměstí, Adelova č. 2549/1, IČO 25238078, zastoupené JUDr. Pavlem Ungrem, advokátem se sídlem v Plzni, Purkyňova č. 547/43, pro 17.117.610,11 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - jih pod sp. zn. 8 E 40/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. září 2014, č. j. 18 Co 175/2014-171, takto:

I. Dovolání povinné se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 9. 2014, č. j. 18 Co 175/2014-171, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce účelně vynaložených nákladů advokáta jako účastníka řízení při jeho zastupování advokátem (§ 142 odst. 1 o. s. ř.) srov. například nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014, sp. zn. I. ÚS 3819/13, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. února 2015, sp. zn. 21 Cdo 756/2014] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání povinné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. dubna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru