Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1086/2012Usnesení NS ze dne 12.07.2012

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:26.CDO.1086.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1086/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobců a) Ing. J. S., b) Ing. D. S., proti žalovanému D. R., o 34.397,- Kč a o zaplacení smluvní pokuty, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 6 C 73/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. dubna 2011, č. j. 31 Co 98/2011-71, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 12. 4. 2011, č. j. 31 Co 98/2011-71, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Benešově (soud prvního stupně) ze dne 29. 6. 2010, č. j. 6 C 73/2010-36, jímž byla žalovanému (spolu s další žalovanou L. R. D.) uložena povinnost zaplatit (společně a nerozdílně) žalobcům částku 34.397,- Kč a smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení za dobu od 2. 11. 2009 do 31. 1. 2010, a náklady řízení, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný (nezastoupen advokátem) podáním ze dne 9. 8. 2011, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“) pokládat za dovolání proti rozsudku odvolacího soudu.

Podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. není dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto (nikoliv v obchodní věci) o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží), přípustné.

Protože napadeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o zaplacení částky 34.397,- Kč a o smluvní pokutě ve výši 100,- Kč za každý den prodlení za dobu od 2. 11. 2009 do 31. 1. 2010, tedy o peněžitém plnění nepřevyšujícím částku 50.000,- Kč, není dovolání přípustné. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani nesprávné poučení odvolacího soudu o možnosti podat dovolání, neboť nesprávné poučení odvolacího soudu o tom, že dovolání je přípustné, přípustnost dovolání nezakládá.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. pro jeho nepřípustnost odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 a § 151 odst. 1 o. s. ř. a o skutečnost, že žalobcům podle obsahu spisu nevznikly v dovolacím řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. července 2012

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru