Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1067/2016Usnesení NS ze dne 15.08.2016

HeslaDovolání
Zastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.1067.2016.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1067/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva Děčín, se sídlem v Děčíně, Zelená 382/40, IČO 00041726, zastoupeného JUDr. Milanem Vokounem, advokátem se sídlem v České Kamenici, Náměstí 28. října 136, proti žalované L. K., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 13 C 16/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. září 2015, č. j. 84 Co 176/2015-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalovaná, nezastoupena advokátem, napadla dovoláním rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 9. 2015, č. j. 84 Co 176/2015-49, jímž odvolací soud potvrdil rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 1. 4. 2014, č. j. 13 C 16/2014-7, kterým jí bylo uloženo vyklidit tam specifikovaný byt a rozhodnuto o nákladech řízení, a jímž současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože žalovaná nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením Okresního soudu v Děčíně ze dne 22. 1. 2016, č. j. 13 C 16/2014-60, vyzvána, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení předložila soudu plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání; zároveň byla poučena o následcích nečinnosti. Usnesení jí bylo doručeno dne 29. 1. 2016, žalovaná si však zástupce do současnosti nezvolila.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti rozsudku odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. srpna 2016

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru