Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 102/2005Usnesení NS ze dne 28.07.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:26.CDO.102.2005.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 102/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobců a) Z. Č., b) J. Č., zastoupených advokátem, proti žalované V. Š., zastoupené advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 5 C 339/2000, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. května 2004, č.j. 25 Co 232/2003-125, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalované společně a nerozdílně k rukám advokáta, na náhradě nákladů dovolacího řízení 1.025,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudkem ze dne 12. 5. 2004, č.j. 25 Co 232/2003-125, potvrdil v odvoláním dotčených výrocích II a III rozsudek ze dne 7. 1. 2003, č.j. 5 C 339/2000-89, ve znění doplňujícího usnesení ze dne 12. 3. 2004, č.j. 5 C 339/2000-112, jímž Okresní soud v Semilech (soud prvního stupně) zamítl žalobu v části, kde žalobci požadovali přivolení k výpovědi z nájmu bytu o velikosti 2+1 s příslušenstvím v domě č.p. 194 v H. dané žalované dne 7. 3. 2001 z důvodu § 711 odst. 1, písm. g) občanského zákoníku (výrok II) a jeho vyklizení podmíněného přiznáním bytové náhrady (výrok III) a současně změnil výroky označené IV, V, VI ohledně nákladů řízení; dále rozhodl i o nákladech odvolacího řízení.

Žalobci podali (prostřednictvím svého zástupce) proti rozsudku odvolacího soudu včasné dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 23. 6. 2005 vzali žalobci dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále „o.s.ř.“) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř. a je odůvodněn tím, že žalobci, kteří zavinili zastavení dovolacího řízení, jsou povinni zaplatit žalované náklady dovolacího řízení vzniklé v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinní, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru