Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1011/2020Usnesení NS ze dne 01.07.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.1011.2020.1
Dotčené předpisy

§ 4 odst. 1 písm. c) předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1011/2020-188

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci žalobkyně KREACE, s. r. o., se sídlem v Praze 5, Nám. 14. října 1278/1, IČO 63072688, zastoupené Mgr. Bronislavem Šerákem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 830/2, za účasti vedlejšího účastníka Asociace provozovatelů parkovišť na území hl.m. Prahy, z. s., se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Malešická 2679/49, IČO 75041936, proti žalovanému hlavnímu městu Praha, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2/2, IČO 00064581, zastoupenému JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, V Celnici 1040/5, o přezkoumání neoprávněnosti výpovědi z nájmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 11 C 218/2018, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. prosince 2019, č. j. 20 Co 327/2019-138, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 300 Kč k rukám JUDr. Petry Buzkové, advokátky se sídlem v Praze 1, V Celnici 1040/5 do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Ve vztahu mezi žalovaným a vedlejším účastníkem na straně žalobkyně nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně napadla dovoláním rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2019, č. j. 20 Co 327/2019-138, jímž potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 18. 6. 2019, č. j. 11 C 218/2018-91, ve výroku I., kterým zamítl žalobu na určení neplatnosti výpovědi ze dne 8. 11. 2017, změnil jej ve výroku II. o náhradě nákladů řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Podáním dovolání vznikla dovolatelce povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 – dále jen „zákon o soudních poplatcích“], který činí podle položky 23 bodu 1 písm. d) Sazebníku poplatků 14.000 Kč. Dovolatelka však zaplatila pouze 5.000 Kč. Nejvyšší soud ji proto usnesením ze dne 13. 5. 2020, č. j. 26 Cdo 1011/2020-185, vyzval k zaplacení doplatku soudního poplatku ve výši 9.000 Kč, a to do 15 dnů od doručení usnesení. Usnesení jí bylo doručeno dne 20. 5. 2020, ve stanovené lhůtě však soudní poplatek nedoplatila.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 1. 7. 2020

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru