Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1009/2013Usnesení NS ze dne 28.05.2013

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:26.CDO.1009.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2598/13
soudce zpravodaj JUDr. et PhDr. Stanislav Balík


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1009/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Mgr. M. M., proti žalovanému Bytovému družstvu Vacka 1671, se sídlem Ostrava – Poruba, V. Vacka 1671, zastoupenému Mgr. Petrem Kaustou, advokátem se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Čs. Legií 5, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 39/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. července 2011, č. j. 42 Co 294/2010-461, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 27. 2. 2012 vzal žalobce dovolání podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 7. 2011, č. j. 42 Co 294/2010-461, v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o. s. ř.“), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovanému v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalobci, jenž zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. května 2013

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc.

předsedkyně senát

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru