Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

26 Cdo 1/2019Usnesení NS ze dne 07.03.2019

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:26.CDO.1.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

26 Cdo 1/2019-617

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce L. V., bytem XY, adresa pro doručování: XY, proti žalované Jihočeské masně, s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Pražská 530, IČO: 25161814, zastoupené JUDr. Jiřím Pánkem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Riegrova 2668/6, o určení existence právního vztahu, o žalobě na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 9 C 121/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. září 2018, č. j. 8 Co 1222/2018-577, takto:

Návrh žalobce na odklad právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. září 2018, č. j. 8 Co 1222/2018-577, se zamítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českých Budějovicích (soud prvního stupně) usnesením ze dne 17. prosince 2013, č. j. 9 C 121/2006-289, zamítl žalobcovu žalobu na obnovu řízení vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. 9 C 121/2006 a směřující proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. října 2007, č. j. 8 Co 1571/2007-80.

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací usnesením ze dne 30. května 2017, č. j. 8 Co 633/2014-480, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání a navrhl, aby mu soud pro dovolací řízení ustanovil zástupcem advokáta.

K odvolání žalobce odvolací soud usnesením ze dne 5. ledna 2018, č. j. 8 Co 1596/2017-535, potvrdil usnesení ze dne 18. září 2017, č. j. 9 C 121/2006-516, jímž mu soud prvního stupně nepřiznal osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu zástupce pro dovolací řízení.

Zbývá dodat, že žalobcovu ústavní stížnost proti citovanému usnesení odvolacího soudu Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 30. dubna 2018, sp. zn. IV. ÚS 1068/18.

Soud prvního stupně pak usnesením ze dne 14. února 2018, č. j. 9 C 121/2006-543, žalobce mimo jiné vyzval k zaplacení soudního poplatku z dovolání v částce 2.000,- Kč do deseti dnů od obdržení výzvy.

Usnesením ze dne 22. června 2018, č. j. 9 C 121/2006-564, soud prvního stupně zastavil řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 30. května 2017, č. j. 8 Co 633/2014-480 (pro nezaplacení dovolacího poplatku v předepsané lhůtě) a rozhodl o nákladech dovolacího řízení účastníků.

K odvolání žalobce odvolací soud usnesením ze dne 7. září 2018, č. j. 8 Co 1222/2018-577 (usnesením, proti němuž podal žalobce dovolání a ohledně něhož se domáhá odkladu právní moci rozhodnutí), citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Podle § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací nepřehlédl, že uplatněné dovolací námitky se primárně vztahují k otázkám osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro dovolací řízení a nikoli tedy k napadenému usnesení, jímž bylo – ve spojení s usnesením soudu prvního stupně – dovolací řízení zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku z dovolání. Navíc žalobce jako dovolatel nemůže být závažně ohrožen ve svých právech – viz § 243 písm. b) o.s.ř., jestliže si poté, co mu pravomocně nebylo přiznáno osvobození od dovolacího poplatku a co byl vyzván k jeho zaplacení, nesplnil svou elementární povinnost stanovený dovolací poplatek zaplatit. Za této situace dovolací soud jeho návrh na odklad právní moci napadeného rozhodnutí zamítl (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 26. června 2018, sp. zn. 27 Cdo 622/2018 a současně obdobné závěry učiněné Nejvyšším soudem pro odklad vykonatelnosti v usneseních z 30. srpna 2017, sp. zn. 29 Cdo 78/2016, a z 21. 1istopadu 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněném pod č. 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. 3. 2019

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru