Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 97/2004Usnesení NS ze dne 30.06.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:25.ND.97.2004.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 97/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce R. Č., zastoupeného advokátem, proti žalované V. Č., zastoupené advokátkou, o vypořádání SJM, vedené u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, pod sp. zn. 7 C 43/2004, o návrhu žalované na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, pod sp. zn. 7 C 43/2004, se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou soudu dne 20. 2. 2004 domáhal vypořádání společného jmění manželů, které zaniklo dne 21. 2. 2001, kdy nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. 15 C 155/2000, jímž bylo rozvedeno manželství účastníků řízení.

Podáním došlým soudu dne 5. 4. 2004 žalovaná navrhla, aby věc byla přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 4, neboť vzhledem k její ekonomické situaci jí projednání věci u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, neumožňuje účastnit se řízení a hájit svá práva. Její bydliště je v Praze 4, zde měli účastníci také své poslední společné bydliště a již k řízení o rozvodu manželství byl příslušný Obvodní soud pro Prahu 4.

Žalobce s návrhem žalované nesouhlasil, neboť důvody pro delegaci uvedené v její žádosti nepovažuje za dostatečné, a kdyby byl spor projednáván u Obvodního soudu pro Prahu 4, nemohl by zase on uplatňovat a hájit svá práva. Žalovaná má svého právního zástupce, který se může jednání zúčastnit, a její osobní účast není u jednání nutná, neboť její výslech není k důkazu navrhován. Pokud se bude chtít k věci sama vyjádřit, může tak učinit dožádaně prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 4.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že výlučná příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat (v daném případě příslušnost podle ustanovení § 88 písm. b/ o. s. ř.), je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001 sp. zn. I. ÚS 144/2000).

Důvody, pro které žalovaná navrhla přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4, neshledává Nejvyšší soud České republiky opodstatněnými pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Důvodem, aby věc byla přes nesouhlas žalobce přikázána soudu, v jehož obvodu žalovaná bydlí, nemohou být její ekonomické poměry. Přikázáním věci tomuto soudu by nebylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího a ani po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci než u soudu výlučně příslušného. Pokud má žalovaná zato, že o rozvodu manželství účastníků rozhodoval nepříslušný soud, měla tuto námitku uplatnit v řízení o rozvodu manželství.

Nejvyšší soud České republiky proto návrhu žalované na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 4 podle ustanovení § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2004

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru