Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 378/2015Usnesení NS ze dne 18.12.2015

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:25.ND.378.2015.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Nd 378/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně NOBICA BOHEMIA s.r.o., se sídlem v Praze 8, Thámova 34, IČO 26754681, zastoupené Mgr. Vladimírem Enenklem, advokátem se sídlem v Brně, Orlí 18, proti žalované PALLADIO INVEST a.s., se sídlem v Boskovicích, Havlíčkova 63, IČO 28267966, zastoupené JUDr. Janem Šafrou, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 8, o 394.911,- Kč, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 77 C 295/2015, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 77 C 295/2015 se nepřikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 1 ani Obvodnímu soudu pro Prahu 8.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Blansku je pod sp. zn. 77 C 295/2015 vedeno řízení, v němž se žalobkyně po žalované domáhá zaplacení 394.911,- Kč ze smlouvy o půjčce, kterou žalovaná jako dlužník uzavřela s právním předchůdcem žalobkyně.

Nejvyššímu soudu byl předložen Okresním soudem v Blansku spis spolu s návrhem žalované na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1, případně Obvodnímu soudu pro Prahu 8, který je odůvodněn tím, že žalobkyně i právní zástupce žalované mají sídlo v Praze, tedy je v souladu se zásadou hospodárnosti, aby řízení probíhalo v Praze.

Žalobkyně ve svém vyjádření s tímto návrhem nesouhlasila. Uvedla, že její jednatel, žalovaná i předseda představenstva žalované mají sídlo v Boskovicích a právní zástupce žalobkyně má sídlo v Brně, z čehož jednoznačně vyplývá, že delegace by byla hospodárná nanejvýš pro právního zástupce žalované, zatímco všechny ostatní fyzické osoby, které se projednání věci mohou osobně účastnit, mají sídlo nebo bydliště podstatně blíže Okresnímu soudu v Blansku.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o.s.ř.), dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Podle § 12 odst. 2 o.s.ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.

V posuzovaném případě důvody, které uvedla žalovaná ve svém návrhu na delegaci věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 nebo Prahu 8, nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání Okresním soudem v Blansku, který je ve věci soudem místně příslušným. Většina zúčastněných osob, jejichž přítomnost lze u jednání očekávat, má podle aktuálních údajů ve veřejných rejstřících blíže k Okresnímu soudu v Blansku, u kterého již bylo řízení zahájeno. Neuvádí-li žalovaná jiné závažné důvody pro založení výjimky z místní příslušnosti soudu, pak z hlediska zásady rychlosti a hospodárnosti řízení nelze považovat navržené přikázání věci za vhodné.

Nejvyšší soud proto návrhu žalované na přikázání věci Okresnímu soudu pro Prahu 1, případně Prahu 8, podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. prosince 2015

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru