Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 336/2017Usnesení NS ze dne 30.10.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.ND.336.2017.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 3979/17 ze dne 17.01.2018 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

25 Nd 336/2017-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové, a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce: P. B., proti žalovaným: 1) Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) Česká republika – Krajský soud v Hradci Králové, se sídlem Hradec Králové, Československé armády 218, 3) A. B., 4) M. N., 5) J. H., vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 13/2017, o náhradu škody, zadostiučinění za zdravotní a psychickou újmu ve výši 884.000 Kč, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 13/2017 se nepřikazuje k projednání odvolání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Okresního soudu v Hradci Králové proti žalovaným žalobu na zaplacení částky 884.000 Kč jako náhrady škody, zdravotní a psychické újmy a jako zadostiučinění, jež obsahovala hrubé urážky republiky, jejích státních orgánů a jejich představitelů. Okresní soud v Hradci Králové usnesením ze dne 1. 2. 2017, č. j. 20 C 13/2017-48, uložil žalovanému pořádkovou pokutu v částce 300 Kč za opakovaná hrubě urážlivá podání. V odvolání, které proti tomuto usnesení žalobce podal, navrhl přikázat věc k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě, z důvodu, že státní zločinecké organizace – soudy v Hradci Králové chrání bohaté zloděje a zločince a úmyslně a těžce a trvale poškodily zdravotní stav žalobce.

Žalovaní se k návrhu žalobce na přikázání věci nevyjádřili.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) věc musí být přikázána jinému soudu téhož stupně, jestliže příslušný soud nemůže o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a); podle § 12 odst. 2 může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána.

Samotná okolnost, že žalobce vede spor se státem, za nějž vystupuje Krajský soud v Hradci Králové, a že u tohoto soudu působí soudci, které označil za žalované, neznamená, že jsou naplněny důvody pro delegaci podle § 12 odst. 1 o. s. ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 11.2009, sp. zn. 31 Nd 209/2009, uveřejněné pod číslem 65/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Důvody vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Půjde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji, přičemž jde o opatření výjimečné a důvody pro něj musí být natolik významné, aby dostatečně opodstatňovaly průlom do zásady zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (srovnej kupř. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2014, sp. zn. 33 Nd 67/2014, či nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 938/10).

Nejvyšší soud návrh na přikázání věci projednal a dospěl k závěru, že v daném případě nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že projednávaná věc vedená u Okresního soudu v Hradci Králové se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Krajskému soudu v Ostravě.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2017

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru