Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Nd 265/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.ND.265.2017.1
Dotčené předpisy
§ 12 odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

25 Nd 265/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Roberta Waltra ve věci řízení o pozůstalosti po zůstavitelce E. K., zemřelé 12. 6. 2016, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 31 D 290/2016, o návrhu A. Č., na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 31 D 290/2016, se přikazuje podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Městskému soudu v Brně.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Přikázáním věci jinému soudu došlo bez dalšího i k zániku pověření dosavadního soudního komisaře, jehož odměna se vypořádá až v odměně posledního soudního komisaře, jenž bude ve věci činný. Soud, jemuž byla věc přikázána, pověří usnesením nového soudního komisaře podle ustanovení § 101 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (srov. Svoboda, K. a kol. Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, str. 192).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru