Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 749/2020Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.749.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. i) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 238 odst. 1 písm. j) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 749/2020-112

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobců: a) M. V., narozený XY, a b) K. V., narozená XY, oba bytem XY, proti žalovanému: O. S., soudce XY, se sídlem v XY, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 203/2018, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 1. 2020, č. j. 70 Co 300/2019-98, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 14. 1. 2020, č. j. 70 Co 300/2019-98, potvrdil usnesení ze dne 4. 11. 2019, č. j. 47 C 203/2018-74, jímž Městský soud v Brně nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a nevyhověl jejich návrhu na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím i proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce, je dovolání žalobců objektivně nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů advokátem v dovolacím řízení (§ 241, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť řízení pokračuje před soudem prvního stupně, který o všech nákladech řízení rozhodne v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru