Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 748/2020Usnesení NS ze dne 15.04.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.748.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 748/2020-107

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Hany Tiché a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce: M. V., narozený XY, bytem XY, proti žalovaným: 1/ K. Č., 2/ I. K., 3) M .R., všichni soudci XY, se XY, a 4/ O. S., soudce XY, se sídlem XY, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 202/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 1. 2020, č. j. 70 Co 301/2019-93, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 10. 1. 2020, č. j. 70 Co 301/2019-93, potvrdil usnesení ze dne 4. 11. 2019, č. j. 47 C 202/2018-78, jímž Městský soud v Brně nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a neustanovil jim zástupce pro řízení ve věci ochrany osobnosti, neboť jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, když žalobci přes výzvu soudu ani v hrubých rysech nevymezili předmět řízení zejména v jeho základu, tj. vylíčením právně významných skutečností, na nichž by byl založen jejich požadavek na úhradu škod podle podání ze dne 6. 2. 2019.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání, ve kterém rekapituluje dosavadní průběh řízení a důvody, které jej vedly k podání žaloby na ochranu osobnosti.

Nejvyšší soud o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu vzhledem k datu jeho vydání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen "o. s. ř.".

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaných ustanovení, která s účinností od 30. 9. 2017 vylučují přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím i proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce, je dovolání žalobce objektivně nepřípustné, proto je Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení rozhodne soud v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 4. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru