Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 728/2017Usnesení NS ze dne 29.03.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.728.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 728/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně J. K., proti žalovanému JUDr. J. S., bývalému advokátovi, se sídlem v Lomu, Spojeneckých letců 901, o 589.768,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn 33 C 47/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 11. 2014, č. j. 12 Co 928/2013-216, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Podáním ze dne 3. 2. 2015, doplněným podáními ze dne 15. 4. 2015, 6. 10. 2016 a 14. 12. 2016, které lze podle obsahu posoudit jako dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 11. 2014, č. j. 12 Co 928/2013-216, žalobkyně mimo jiné požádala o ustanovení advokáta pro toto dovolací řízení.

Usnesením Okresního soudu v Mostě ze dne 26. 10. 2016, č. j. 33 C 47/2009-285, které nabylo právní moci dne 23. 11. 2016, byla žádost žalobkyně o ustanovení advokáta zamítnuta. Žalobkyně požádala o ustanovení advokáta opětovně podáním ze dne 14. 12. 2016, neuvedla však žádné nové skutečnosti, Okresní soud v Mostě tak usnesením ze dne 2. 1. 2017, č. j. 33 C 47/2009-289, řízení o této žádosti zastavil z důvodu překážky věci rozhodnuté.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanovuje zákon požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc (§ 241 o. s. ř.). Toto ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Dovolatelka nedoložila, že by si zajistila právní zastoupení pro dovolací řízení, a po neúspěšné žádosti o ustanovení zástupce nepředložila dovolání sepsané advokátem nebo jinou osobou splňující podmínky podle § 241 o. s. ř.; nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. proto nebyl odstraněn. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nepodala dovolání proti rozhodnutí o neustanovení zástupce, nejsou dány procesní podmínky, aby dovolací soud sám posoudil podmínky pro ustanovení zástupce postupem popsaným v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, publikovaném pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a případně zástupce ustanovil.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba zabývat se otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru