Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 69/2018Usnesení NS ze dne 19.06.2018

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.69.2018.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 69/2018-188

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce: K. A., zastoupen JUDr. Josefem Biňovcem, advokátem se sídlem Strossmayerovo náměstí 977/2, Praha 7, proti žalované: Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO 47115971, o 80.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 10 C 155/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 8. 2017, č. j. 20 Co 185/2017-156, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Přípustnost dovolání žalobce je vyloučena ustanovením § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., ve znění účinném do 29. 9. 2017 (čl. II bod 2. zákona č. 296/2017 Sb.), neboť dovoláním napadenou částí výroku bylo rozhodnuto o nároku na peněžité plnění nepřevyšující 50.000 Kč (k příslušenství pohledávky se nepřihlíží).

Dovolatel se po pojistiteli odpovědnosti provozovatele motorového vozidla domáhal pojistného plnění v celkové výši 80.000 Kč za nemajetkovou újmu na zdraví, kterou utrpěl při dopravní nehodě. Uplatněnou částku rozlišil v žalobě na dosud nezaplacenou část bolestného ve výši 30.000 Kč a na náhradu další nemajetkové újmy vyvolané obtížemi při hospitalizaci ve výši 50.000 Kč; dovolání pak podal výslovně jen do té části výroku rozsudku, jímž odvolací soud potvrdil zamítavý rozsudek soudu prvního stupně ohledně částky 50.000 Kč. Pak je ovšem zřejmé, že dovoláním dotčený výrok, resp. jeho část, se týká peněžitého plnění rovnajícího se zákonem stanovené hranici tzv. bagatelnosti, nikoliv ji přesahujícího.

Dovolání žalobce je proto nepřípustné a Nejvyšší soud je podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. 6. 2018

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru