Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 5806/2016Usnesení NS ze dne 06.04.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Pořádková pokuta
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.5806.2016.1
Dotčené předpisy

§ 238 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 5806/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Ivany Tomkové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce J. L., proti žalovaným 1) HOFBAUER IMMOBILIEN PRAG, s. r. o., se sídlem Praha 3, Čajkovského 1710/26, IČO 25123475, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Dospělem, advokátem se sídlem Praha 10, Moskevská 373/37, 2) HERZOG INVESTMENT s. r. o., se sídlem Praha 3, Čajkovského 1709/28, IČO 26211467, 3) Grundbesitz Prag, s. r. o., se sídlem Praha 3, Čajkovského 1710/26, IČO 25660039, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 27 C 148/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2013, č. j. 51 Co 510/2012-370, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 4. 10. 2012, č. j. 27 C 148/2005-351, uložil žalobci pořádkovou pokutu ve výši 5.000 Kč z důvodu úmyslného protahování řízení, když se bez vážného důvodu nedostavil na nařízené jednání.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 1. 2013, č. j. 51 Co 510/2012-370, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci a porušení jeho práva na spravedlivý proces.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení se podává z čl. II bodů 1 a 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb. Nejvyšší soud tedy o dovolání rozhodl podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále opět jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) konstatuje, že ačkoliv dovolatel není zastoupen advokátem ani nedoložil, že by měl právnické vzdělání, vzhledem k tomu, že jeho dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný podle § 238 o. s. ř., není uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. totiž platí, že není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř.; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné podle § 238 o. s. ř.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. dovolání podle § 237 o. s. ř. není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném.

Jelikož usnesení odvolacího soudu potvrzující uložení pořádkové pokuty soudem prvního stupně bezpochyby představuje rozhodnutí o pořádkovém opatření, je přípustnost dovolání proti němu ustanovením § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. vyloučena (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp. zn. 26 Cdo 1192/2013, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 30 Cdo 646/2014).

Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo, neboť tímto rozhodnutím řízení nekončí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. dubna 2017

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru