Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 5792/2016Usnesení NS ze dne 10.10.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.5792.2016.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 5792/2016-817

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně a) R. W. Č. a žalobce b) J. W. Č., zastoupených JUDr. Filipem Matoušem, advokátem se sídlem Praha 2, Lazarská 6, proti žalovaným 1) M. F., zastoupenému JUDr. Terezou Coufalovou, Ph.D., advokátkou se sídlem Praha 4, Nad sokolovnou 41/7, 2) České pojišťovně a.s., IČO 45272956, se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, a 3) OK-BE spol. s r.o., IČO 47548916, se sídlem Nový Knín 102, zastoupenému Mgr. Martinem Panuškou, advokátem se sídlem Praha 2, Vinohradská 938/37, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 16 C 140/2009, o dovoláních žalobkyně a), žalovaného 1) a žalovaného 3) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016, č. j. 30 Co 344/2013-745, 30 Co 345/2013, 30 Co 346/2013, takto:.

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016, č. j. 30 Co 344/2013-745,

30 Co 345/2013, 30 Co 346/2013, bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu před soudy obou stupňů ve věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 16 C 140/2009. Proti tomuto usnesení podali žalobkyně a) a žalovaný 1) dovolání.

Před projednáním a rozhodnutím o těchto dovoláních bylo napadené usnesení Krajského soudu v Praze zrušeno nálezem Ústavního soudu ze dne 8. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 1796/16, jímž mimo jiné byl zrušen rozsudek odvolacího soudu ve věci samé ze dne 28. 5. 2014, č. j. 30 Co 344/2013-624, 30 Co 345/2013, 30 Cdo 346/2013,.

Vzhledem k tomu, že existence napadeného rozhodnutí odvolacího soudu je nezbytnou podmínkou dovolacího řízení, a zrušením napadeného usnesení Ústavním soudem došlo ke vzniku neodstranitelného nedostatku podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení

o dovolání žalobkyně a) a žalovaného 1) zastavil podle § 243b o. s. ř. ve spojení s § 104

odst. 1 o. s. ř. O nákladech řízení nebylo rozhodováno, neboť v řízení se dále pokračuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. října 2017

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru