Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 5716/2016Usnesení NS ze dne 21.02.2017

HeslaZastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.5716.2016.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 5716/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce J. H., proti žalovanému B. M. K., o 10.262,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 7 C 260/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 4. 2016, č. j. 21 Co 139/2016-152, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolatel se domáhal náhrady škody, kterou mu měl způsobit žalovaný znemožněním přístupu k čerpadlu na vodu. Okresní soud v Jičíně rozsudkem ze dne 4. 12. 2015, č. j. 7 C 260/2014-105, žalobu zamítl. Žalobce proti tomuto rozsudku podal dne 31. 12. 2015 odvolání a požádal o ustanovení právního zástupce pro řízení v této věci.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 29. 4. 2016, č. j. 21 Co 139/2016-152, potvrdil usnesení ze dne 29. 2. 2016, č. j. 7 C 260/2014-144, jímž Okresní soud v Jičíně zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti těmto usnesením podal žalobce dovolání, v němž poukazuje na svou nevýhodu, že není ve sporu zastoupen advokátem, zatímco protistrana v odvolacím řízení již advokáta má. Protože žalobce nemá dostatek finančních prostředků, má nárok na ustanovení bezplatného zástupce pro řízení. Dovolatel požádal rovněž o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Okresní soud v Jičíně usnesením ze dne 28. 7. 2016, č. j. 7 C 260/2014-186, návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítl a Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 31. 8. 2016, č. j. 25 Co 291/2016-193, toto usnesení změnil tak, že řízení zastavil.

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 4. 2016, č. j. 21 Co 139/2016-152, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř., neboť dovolatel nesplnil zákonem stanovený požadavek povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), která je podmínkou dovolacího řízení. Dovolatel tak neučinil ani přes výzvu a poučení soudu (usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 27. 9. 2016, č. j. 7C 260/2014-195) a vzhledem k tomu, že nepodal dovolání proti rozhodnutí o žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, nebyl dán prostor, aby dovolací soud sám posoudil podmínky pro ustanovení zástupce postupem popsaným v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSČR 9/2015, publikovaném pod č. 78/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a případně zástupce ustanovil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodováno nebylo, protože řízení ve věci samé pokračuje před odvolacím soudem a o všech nákladech řízení včetně dovolací fáze rozhodne soud v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. února 2017

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru