Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 5315/2008Usnesení NS ze dne 10.02.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.5315.2008.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 5315/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyně J. B., proti žalované JUDr. Z. P., o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 28 C 343/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. srpna 2008, č.j. 8 Co 438/2008-45, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 14. 8. 2008, č. j. 8 Co 438/2008-45, potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 27. 11. 2007, 28 C 343/2007-27, jímž byla odmítnuta žaloba doručená soudu prvního stupně dne 9. 10. 2007, doplněná podáním žalobkyně doručeným soudu prvního stupně dne 9. 11. 2007 a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Žalobkyně – nezastoupena advokátem – podala proti usnesení odvolacího soudu dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].

Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Usnesením ze dne 5. 11. 2008, č.j. 28 C 343/2007-60 (doručeným dovolatelce dne 15. 11. 2008), soud prvního stupně dovolatelku, která nebyla zastoupena zákonem stanoveným způsobem, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a poučil ji, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení nebyl ve stanovené lhůtě ani později odstraněn, proto Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2009

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru