Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 50/2009Usnesení NS ze dne 18.02.2009

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2009:25.CDO.50.2009.1

přidejte vlastní popisek

25 Cdo 50/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce P. P., proti žalovanému 1) České republice – Ministerstvu spravedlnosti, a 2) P. Ch., o 100.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 77/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. března 2008, č. j. 35 Co 87/2008-83, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 7. 3. 2008, č. j. 35 Co 87/2008-83, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 12. 2007, č. j. 26 C 77/2005-70, kterým byla podle ust. § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuta žaloba a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

V podání, nazvaném dovolání, jež je plné hrubých nadávek a vulgárních slov, žalobce uvádí, že dovolání směřuje proti celému obsahu usnesení ze dne 7. 3. 2008, č. j. 35 Co 87/2008-83, a domáhá se zrušení rozhodnutí odvolacího soudu.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky dovolacího řízení.

Podle ust. § 241 odst. l, věty první, o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.

Podle ust. § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Podle ust. § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, a dovolání bylo touto osobou sepsáno. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V dané věci podal žalobce dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno ani tvrzeno, že by sám měl právnické vzdělání. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 30. 6. 2008, č. j. 26 C 77/2005-92, a ze dne 24. 7. 2008, č. j. 26 C 77/2005-94, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že pokud tak neučiní, dovolací soud řízení zastaví. Na tuto výzvu žalobce reagoval žádostí o prodloužení lhůty a dále žádostí o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Žádost žalobce byla usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 9. 2008, č. j. 77/2005-110, zamítnuta.

Vzhledem k tomu, že žalobce si dosud právního zástupce pro dovolací řízení nezvolil a nedostatek povinného zastoupení ani dodatečně neodstranil, ačkoliv byl poučen o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení i o důsledcích nesplnění této podmínky, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí, o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o. s. ř., když žalobce nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalovaným náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2009

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru