Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 479/2019Usnesení NS ze dne 28.04.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.479.2019.1
Dotčené předpisy

§ 20 odst. 1 předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 479/2019-135

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci žalobkyně: J. B., narozená XY, bytem XY, zastoupená Mgr. Petrem Novákem, advokátem se sídlem Vídeňská 546/55, Brno, proti žalovanému: statutární město Teplice, se sídlem úřadu náměstí Svobody 2/2, Teplice, IČO 00266621, zastoupené JUDr. Pavlem Marečkem, advokátem se sídlem Vaníčkova 1070/29, Ústí nad Labem, za účasti vedlejší účastnice na straně žalovaného: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, IČO 47116617, o 163.667,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 9 C 168/2016, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1. 10. 2018, č. j. 8 Co 191/2018-117, takto:

Věc vedená u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 25 Cdo 479/2019 se postupuje velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Odůvodnění:

Tříčlenný senát č. 25, který měl podle platného rozvrhu práce Nejvyššího soudu projednat a rozhodnout o podaném dovolání, dospěl k závěru, že s ohledem na obsah nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15, v němž byla konstatována nejednotnost rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v otázce odpovědnosti vlastníka pozemní komunikace za škodu způsobenou chodcům tzv. závadou ve schůdnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, resp. nevyhovujícím stavem pozemní komunikace, je třeba tuto otázku řešit komplexně a sjednotit přístup prostřednictvím rozhodnutí velkého senátu. Z tohoto důvodu rozhodl senát č. 25 podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), o postoupení věci k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 4. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru