Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 4573/2015Usnesení NS ze dne 29.03.2016

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.4573.2015.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 4573/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobkyně K. K., zastoupené JUDr. Dominikem Hinerem, advokátem se sídlem Hrob, Duchcovská 247,o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 14 Nc 4433/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2015, č. j. 12 Co 567/2014-53, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podáním ze dne 14. 9. 2015 vzala zpět podání ze dne 8. 3. 2015, jež bylo dle obsahu posouzeno jako dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 1. 2015, č. j. 12 Co 567/2014-53.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (rozhodující podle § 243f odst. 2 o. s. ř. předsedou senátu) dovolací řízení v dané věci zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2016

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru