Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 4375/2014Usnesení NS ze dne 04.02.2015

HeslaZastoupení
Vady podání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.4375.2014.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241a odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 4375/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému Mgr. M. H., advokátovi se sídlem v Praze 8, Karolinská 661/4, o 8.392,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 36 C 16/20013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 7. 2014, č. j. 19 Co 1363/2014-40, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Vzhledem ke skutečnosti, že dovolání je mimořádný opravný prostředek, vyžaduje zákon, aby byl účastník v dovolacím řízení zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, nebo aby měl sám právnické vzdělání (§ 241 o.s.ř.). Ačkoli dovolatel tuto podmínku řízení nesplnil, nelze to v daném případě, kdy dovolání směřuje proti rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudních poplatků v předchozím dovolacím řízení, jehož předmětem je požadavek dovolatele na ustanovení právního zástupce, považovat za důvod pro zastavení dovolacího řízení (byť jde vlastně již o „druhé dovolání v řadě“), neboť by tak bylo nepřiměřeně omezeno jeho právo na soudní ochranu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 609/97, publikované v časopise Soudní judikatura, sešit č. 1, ročník 1997). Z obdobných důvodů také není třeba v tomto případě splnit poplatkovou povinnost (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikováno pod č. 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

I když účastník řízení může v podobných případech sepsat dovolání bez odborné právní pomoci, musí takové dovolání splňovat náležitosti dané zákonem, tj. především ustanovením § 241a o.s.ř. Dovolání žalobce však všechny zákonem vyžadované náležitosti neobsahuje, neboť v něm dovolatel nevymezil dovolací důvod (srov. § 241a odst. 2 o.s.ř.), uvádí pouze, že se odvolací soud zevrubně nezabýval jeho odvolacími námitkami, že napadené usnesení je „postiženo nespočtem nepravd“ a že soudy mají o žádosti rozhodovat „v kontextu“ přiznaných osobních, sociálních, majetkových i soukromých poměrů. Ve smyslu ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. tedy neoznačil právní posouzení věci odvolacím soudem a neuvedl, konkrétně v čem spočívá jeho tvrzená nesprávnost.

Protože uvedený nedostatek nebyl v zákonné lhůtě odstraněn, trpí dovolání vadou, pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 7. 2014, č. j. 19 Co 1363/2014-40, podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 243f odst. 2 o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. února 2015

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru