Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 411/2015Usnesení NS ze dne 06.05.2015

HeslaDovolání
Vady podání
Poplatky soudní
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.411.2015.1
Dotčené předpisy

§ 138 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 243f odst. 3 o. s. ř.

§ 241a o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 411/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců a) J. V., zemřelého dne 25. 11. 2014 , a b) L. Š., proti žalovanému Mgr. I. T., zastoupenému JUDr. Ondřejem Michnou, advokátem se sídlem Nový Jičín, Myslbekova 1722/11, o náhradu škody, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 87/2011, o dovolání žalobkyně b) proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 10. 2014, č.j. 1 Co 242/2014-697, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně b) podala dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. 10. 2014, č.j. 1 Co 242/2014-697, kterým bylo potvrzeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 8. 2014, č.j. 23 C 87/2011-640, jímž nebylo žalobcům přiznáno osvobození od soudních poplatků pro řízení o dovolání, jímž žalobci napadli usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 11. 2013, č.j. 1 Co 390/2013-580.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení se podává z čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb. Nejvyšší soud tedy o dovolání rozhodl podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání účastníka proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků nepodléhá poplatkové povinnosti (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, uveřejněné pod č. 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), proto okolnost, že dovolatelka nezaplatila soudní poplatek za uvedené dovolání, nebrání v pokračování tohoto řízení.

Jelikož žalobkyně nebyla pro dovolací řízení zastoupena advokátem, jak vyžaduje ustanovení § 241 o. s. ř. pro případ, že sama nemá právnické vzdělání (což se ze spisu nepodává), byla vyzvána (usnesením ze dne 6. 1. 2015, č.j. 23 C 87/2011-721, které jí bylo doručeno 8. 1. 2015) k odstranění uvedeného nedostatku ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení a byla poučena, že má-li za to, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů na náklady státu. Žalobkyně však ani následně vytčený nedostatek neodstranila a sdělila soudu podáním ze dne 14. 1. 2015, že si nemůže dovolit platit služby advokáta; o ustanovení zástupce z řad advokátů nepožádala.

Jelikož dovolací řízení trpí nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit a který brání v pokračování řízení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.). Pro úplnost lze dodat, že Ústavní soud již v usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 43/2000 ze dne 14. 9. 2000 a v celé řadě dalších rozhodnutí dospěl k závěru, že institut povinného zastoupení advokátem v některých typech soudního řízení (včetně řízení o dovolání) není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. května 2015

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru