Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3984/2019Usnesení NS ze dne 12.05.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.3984.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3984/2019-70

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Martiny Vršanské a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně: J. C., narozená XY, bytem XY, zastoupená JUDr. Marií Cilínkovou, advokátkou se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalované: Allianz pojišťovna, a.s., IČO 47115971, se sídlem Ke Štvanici 656/3, Praha 8, o 328.760 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 27 C 278/2017, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2019, č. j. 58 Co 241/2019-56, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 8 rozsudkem ze dne 5. 2. 2019, č. j. 27 C 278/2017-37, zamítl žalobu o zaplacení 328.760 Kč s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 9. 2019, č. j. 58 Co 241/2019-56, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně dovolání, které podáním doručeným dovolacímu soudu dne 4. 5. 2020 vzala zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243c odst. 3 věta první, § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně vzala své dovolání zpět, avšak žalované podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 5. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru