Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3941/2015Usnesení NS ze dne 02.12.2015

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Zastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.3941.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1, 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3941/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyň a) Mgr. M. W. a b) H. F., zastoupené žalobkyní a), o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 Nc 102/2012, o dovolání žalobkyň a L. F., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 22. 8. 2014, č.j. 12 Co 272/2014-171, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyň se zastavuje.

II. Dovolání L. F. se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Obě žalobkyně a L. F. napadly dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 22. 8. 2014, č.j. 12 Co 272/2014-171, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. 4. 2014, č. j. 16 Nc 102/2012-162, kterým soud prvního stupně odmítl pro vady podání žalobkyň ze dne 25. 10. 2012. Dovolání podaly bez povinného zastoupení advokátem. Žádosti žalobkyň o ustanovení zástupce byly pravomocně zamítnuty.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 20. 7. 2015, č.j. 16 Nc 102/2012-241, vyzval žalobkyni a), která v řízení zastupuje žalobkyni b), aby si zvolila pro podání dovolání zástupcem advokáta a ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy předložila plnou moc advokátu udělenou a dovolání jím sepsané. Nedostatek povinného zastoupení však ve lhůtě k tomu určené odstraněn nebyl.

Absence povinného zastoupení dovolatele advokátem je nedostatkem podmínky řízení, jež v daném případě nebyla ani dodatečně odstraněna ve lhůtě k tomu stanovené. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyň v souladu s § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

Pro úplnost lze dodat, že Ústavní soud již v usnesení ze dne 14. 9. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 43/2000, a v celé řadě dalších rozhodnutí dospěl k závěru, že institut povinného zastoupení advokátem v některých typech soudního řízení (včetně řízení o dovolání) není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Jelikož L. F. není účastníkem řízení, kterému svědčí právo podat dovolání (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), Nejvyšší soud její dovolání odmítl podle § 243c odst. 3 ve spojení s § 218 písm. b) o. s. ř. jako podané neoprávněnou osobou.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru