Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3763/2012Usnesení NS ze dne 28.03.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3763.2012.1
Dotčené předpisy

§ 236 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3763/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce B. V., proti žalovanému městu Čáslav, se sídlem úřadu v Čáslavi, nám. J. Žižky z Trocnova 1, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 4 C 427/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. března 2012, č. j. 24 Co 142/2012-348, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobce – nezastoupen advokátem – podal dovolání proti usnesení ze dne 29. 3. 2012, č. j. 24 Co 142/2012-348, jímž Krajský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 23. 9. 2011, č. j. 4 C 427/2002-324, kterým Okresní soud Praha – východ zastavil dovolací řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě na obnovu řízení a o žalobě pro zmatečnost, a rozhodl o náhradě nákladů dovolacího řízení; odvolací soud rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 – srov. čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“) dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Vzhledem k nepřípustnosti dovolání není nedostatek podmínky povinného zastoupení dovolatele v dané věci důvodem pro zastavení dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).

Dovolání není přípustné podle § 237 o.s.ř., neboť usnesení o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce pro řízení ani usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nejsou rozhodnutími ve věci samé, ani podle § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., v nichž jsou taxativně vyjmenovány případy přípustnosti dovolání (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto podle § 218 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 větou první o.s.ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. za situace, kdy dovolání žalobce bylo odmítnuto a žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2013

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru