Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3749/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.3749.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3749/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobkyně Ing. V. V., zastoupené JUDr. Lubomírem Pánikem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 1120/43, proti žalované EURO CAR Vik, s. r. o., se sídlem v Lučanech nad Nisou 692, IČO 64650243, zastoupené Jiřím Šrámkem, advokátem se sídlem v Rumburku, Palackého 205/4, o 763.475,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 110 C 146/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 6. 2. 2017, č. j. 83 Co 470/2016-153, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 6. 2. 2017, č. j. 83 Co 470/2016-153, není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť ve sporu o náhradu skutečné škody spočívající v nájemném vynaloženém na náhradní vozidlo po dobu, kdy byla žalovaná z titulu odpovědnosti za vady povinna provést bezplatnou opravu vozu žalobkyně, avšak neučinila tak, nesměřují uplatněné námitky proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí. Dovolatelka namítá, že žalobkyně odmítla jakoukoli spolupráci i samotnou opravu vozidla Opel Astra; tím předestírá vlastní skutkové závěry, odlišné od skutkového zjištění soudu prvního stupně, podle nějž to byla žalovaná, kdo odmítal provést opravu, a nakonec jí taková povinnost byla uložena soudem v jiném řízení. Dovolatelka dále rozporuje jako nepřiměřeně vysoký měsíční nájem, jehož výše byla určena na základě znaleckého posudku Ing. Tesaře podle obvyklé ceny za pronájem náhradního vozidla v odpovídající kategorii nižší střední třídy. Uplatněné námitky tak postrádají charakter právní otázky, kterou by mohl a měl dovolací soud řešit (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), nesměřují totiž proti právnímu posouzení věci odvolacím soudem, nýbrž proti zjištěnému skutkovému stavu, čímž však nelze přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit.

Nejvyšší soud proto dovolání žalované podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru