Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3629/2019Usnesení NS ze dne 16.12.2019

HeslaPřípustnost dovolání
Náhrada škody
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3629.2019.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 1 o. s. ř.

§ 242 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3629/2019-854

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci žalobkyně: J. K., narozená XY, bytem XY, proti žalované: GEMINI oční centrum s. r. o., se sídlem Tyršova 2220/4, Nový Jičín, IČO 26844362, zastoupená JUDr. Pavlem Vyroubalem, advokátem se sídlem Palackého 168, Vsetín, o 950.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 6 C 159/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2019, č. j. 57 Co 380/2016-753, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení 300 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2019, č. j. 57 Co 380/2016-753, není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí.

Odvolací soud založil svůj rozsudek, jímž zavázal žalovanou k zaplacení částky 175.800 Kč s příslušenstvím, na závěru, že příčinou zdravotních komplikací žalobkyně v podobě trvalého poklesu vizu (slepoty) pravého oka je s vysokou pravděpodobností vadné poskytnutí zdravotních služeb žalovanou, která nepostupovala řádně při vyšetření dne 16. 7. 2010, čímž oddálila určení správné diagnózy a tím i včasnou terapii odchlípené sítnice žalobkyně.

Dovolatelka, aniž vymezuje důvod přípustnosti dovolání (z pouhé kompletní citace znění § 237 o. s. ř. není možno dovodit, který ze zákonem vyžadovaných důvodů má konkrétně na mysli), nesouhlasí s posouzením odvolacího soudu, neboť je přesvědčena, že vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Závěr o tom, že pochybení lékařky žalované bylo stěžejním vyvolávajícím činitelem vzniku škody na zdraví žalobkyně (zhoršení stavu jejího oka), učinil podle jejího názoru odvolací soud v rozporu se všemi v řízení provedenými důkazy, aniž zohlednil, že žalobkyně by musela příslušnou navazující léčbu absolvovat i bez ohledu na počínání žalované při předmětném vyšetření. Takové námitky postrádají charakter právní otázky, kterou by měl dovolací soud řešit (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), nesměřují proti právnímu posouzení věci odvolacím soudem, nýbrž jen proti zjištěnému skutkovému stavu, čímž však nelze přípustnost dovolání podle § 237 o. s. ř. založit. Fakticky se jimi totiž dovolatelka domáhá přehodnocení skutkového závěru, jenž je pro právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující, že byla-li by příslušná terapie zahájena dříve (na základě včasné diagnózy), byla by šance na zachování zrakových funkcí pravého oka žalobkyně vyšší, a naopak předestírá vlastní verzi rozhodných skutečností, podle kterých by navazující léčba žalobkyně měla zcela totožný průběh bez ohledu na postup lékařky při vyšetření dne 16. 7. 2010.

Namítá-li dále dovolatelka, že odvolací soud neprovedl žádné či provedl neúplné dokazování ohledně konkrétních v dovolání vymezených skutečností, poukazuje na tzv. vadu řízení, k níž by ovšem dovolací soud mohl ve smyslu § 242 odst. 3 o. s. ř. přihlédnout pouze tehdy, bylo-li by dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné; tak tomu však v posuzované věci není.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka zřejmě napadla rozsudek odvolacího soudu i ve výrocích o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (napadla jej „v jeho výrokové části“, aniž by rozsah blíže specifikovala), je třeba uvést, že v této části není dovolání objektivně přípustné [§ 238 odst. 1 písm. h) o. s. ř.].

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání žalované podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o. s. ř. Žalobkyně má právo na náhradu nákladů za vyjádření k podanému dovolání ve výši 300 Kč podle § 151 odst. 3 o. s. ř. a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 254/2015 Sb.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 12. 2019

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru