Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3533/2012Usnesení NS ze dne 31.01.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:25.CDO.3533.2012.1
Dotčené předpisy

§ 16 odst. 1,2 o. s. ř.

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3533/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyně A. H., zastoupené JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem, se sídlem Praha 3, Táboritská 23, proti žalovanému JUDr. R. Ch., advokátovi, se sídlem Jičín, Denisova 504, o zaplacení 81.319,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 21 C 83/2009, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. července 2012, č.j. 1 Nc 1900/2012-269, takto:

Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 7. 2012, č. j. 1 Nc 1900/2012-269, odmítl jako opožděně podanou námitku podjatosti vznesenou žalobkyní proti soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 3 JUDr. Zuzaně Hanákové, LL.M.

Žalobkyně podala proti shora uvedenému usnesení dovolání, které sama sepsala i podepsala.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud. Opožděně podanou námitku podle odstavce 2 téhož ustanovení nadřízený soud odmítne.

Dovolání je ovšem mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Pojem „nadřízený soud“ je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhoduje-li tedy krajský soud o vyloučení soudce okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu.

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád ani neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. července 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112), jenž má ve smyslu § 104 odst. 1 a § 243c odst. 1 o. s. ř. za následek zastavení řízení o takovém dovolání; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze jako soudu nadřízeného zastavil.

O nákladech řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť řízení ve věci není dosud skončeno a o náhradě nákladů řízení, včetně řízení dovolacího, bude rozhodnuto v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2013

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru