Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3485/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaPodmínky řízení
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.3485.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 16 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3485/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Hany Tiché v právní věci žalobce Ing. J. Ž., IČO : 65544714, zastoupeného JUDr. Rudolfem Blažkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Dienzenhoferovy sady 1102/1, proti žalovanému Ing. M. R., o 90.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 378/2012, o odvolání žalovaného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2017, č. j. 1 Nc 2258/2017-182, takto:

Řízení o odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2017, č. j. 1 Nc 2258/2017-182, se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2017, č. j. 1 Nc 2258/2017-182, bylo rozhodnuto, že soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 JUDr. Andrea Höllgeová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 9 C 378/2012.

Proti tomuto usnesení podal žalovaný opravný prostředek, označený jako odvolání.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že řízení o podání žalovaného ze dne 4. 3. 2017, které podle obsahu i výslovného označení lze považovat za odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2017, č. j. 1 Nc 2258/2017-182 (srov. § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "o. s. ř."), musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastaveno.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud.

Pojem „nadřízený soud“ je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem „odvolací soud“ jej tudíž zaměňovat nelze (srov. též stanovisko pléna Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 1996, Plsn 1/96, uveřejněné pod číslem 48/1996 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Rozhodl-li tedy Městský soud v Praze o návrhu na vyloučení soudce obvodního soudu v Praze, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacího soudu. Funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání (ani dovolání) proti takovému rozhodnutí občanský soudní řád ani neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7 . 1997, sp. zn. 2 Cdon 30/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 14, ročník 1997, pod pořadovým číslem 112); Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o. s. ř.).

Protože se tímto rozhodnutím řízení ve věci nekončí, bude o náhradě nákladů tohoto řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru