Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3352/2019Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.3352.2019.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.

§ 241 odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3352/2019-1050

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobkyně: D. K., narozená XY, bytem XY, proti žalovaným: a) L. T., narozený XY, bytem XY, a b) R. D., narozený XY, bytem XY, zastoupený Mgr. Bc. Kamilou Klvačovou, advokátkou se sídlem Gajdošova 7, Brno, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu Brno-venkov, pod sp. zn. 11 C 117/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 3. 2015, č. j. 44 Co 117/2015-894, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 2. 3. 2015, č. j. 44 Co 117/2015-894, potvrdil usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 2. 3. 2015, č. j. 11 C 117/2013-867, kterým nebylo žalobkyni přiznáno osvobození od soudních poplatků, a byl zamítnut její návrh na ustanovení zástupce. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, aniž by byla zastoupena advokátem.

Usnesením Okresního soudu Brno venkov ze dne 23. 3. 2018, č. j. 11 C 117/2013-959, byla žalobkyně vyzvána, aby si zvolila advokáta pro podání dovolání, a byla poučena o zastavení dovolacího řízení v případě, že tak neučiní.

Nejvyšší soud vzhledem k datu vydání rozhodnutí odvolacího soudu postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 1 a čl. XII zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 a 2 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo případné právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o procesních následcích nesplnění výzvy poučena.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat (s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje) rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes výzvu soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2, § 241b odst. 2 a § 243c odst. 3 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť řízení pokračuje před soudem prvního stupně a o všech nákladech řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru