Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3288/2019Usnesení NS ze dne 27.02.2020

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.3288.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3288/2019-302

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem ve věci žalobců: a) E. Z., narozená XY, b) E. Z., narozený XY, oba bytem XY, oba zastoupeni JUDr. Ivem Jelínkem, advokátem se sídlem Fügnerova 812/2, Děčín, proti žalované: Česká pošta, s. p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, o 198 042 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 23/2016, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2017, č. j. 24 Co 133/2017-128, takto:

I. Řízení o dovolání žalobců se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. 10. 2017, č. j. 24 Co 133/2017-128, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 10. 5. 2017, č. j. 12 C 23/2016-79, kterým tento soud zamítl návrh žalobců na osvobození od soudních poplatků, žalobu odmítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podali žalobci zastoupeni advokátem dovolání. Obvodní soud pro Prahu 1 usnesením ze dne 28. 8. 2018, č. j. 12 C 23/2016-190, vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 14 000 Kč. Žalobci prostřednictvím svého právního zástupce reagovali žádostí o osvobození od placení soudního poplatku. Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 7. 2019, č. j. 29 Co 255/2019-276, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 21. 5. 2019, č. j. 12 C 23/2016-268, kterým tento soud návrh žalobců na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení zamítl. Následně Obvodní soud pro Prahu 1 věc předložil dovolacímu soudu.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

Podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla věc předložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může odvolací soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty odvolací soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Obdobně se postupuje při řízení před dovolacím soudem.

Dovolací soud usnesením ze dne 22. 1. 2020, č. j. 25 Cdo 3288/2019-299, opětovně vyzval žalobce, aby ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně soudní poplatek za dovolání, který činí celkem 14 000 Kč. Lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula marně, proto dovolací soud v souladu s § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích dovolací řízení podle § 9 odst. 1 věta druhá zákona o soudních poplatcích zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 2. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru