Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3282/2012Usnesení NS ze dne 28.11.2012

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:25.CDO.3282.2012.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3282/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106, IČO 42196451, proti žalované Tlakové plynárně Ústí nad Labem a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Havířská 346/100, IČO 44569173, zastoupené JUDr. Lubomírem Pánikem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43, o 18.110,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 14 C 188/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. června 2012, č. j. 14 Co 496/2011-549, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti rozsudku ze dne 19. 6. 2012, č. j. 14 Co 496/2011-549, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 6. 2011, č. j. 14 C 188/2004-513, ve vyhovujícím výroku o věci samé, změnil jej ve výroku o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný; podle § 243c odst. 2 o.s.ř. odůvodnění obsahuje pouze stručný výklad důvodů.

Přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu v dovolacím řízení brání ustanovení § 237 odst. 2 písm. a) o.s.ř., podle nějž dovolání není přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč a v obchodních věcech 100.000,- Kč; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. Napadá-li dovolatelka rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen výrok rozsudku soudu prvního stupně o uložení povinnosti zaplatit 18.110,- Kč s příslušenstvím, jde o částku nižší, než činí zákonný limit. Nejvyšší soud proto dovolání žalované odmítl podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř, aniž se mohl zabývat věcným obsahem uplatněných námitek.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalovaná nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalobci v této fázi řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2012

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru