Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3015/2019Usnesení NS ze dne 13.11.2019

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3015.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 písm. i) o. s. ř.

§ 238 písm. j) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3015/2019-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Martiny Vršanské ve věci žalobců: a) M. V., narozený XY, b) K. V., narozená XY, zastoupená žalobcem a), oba bytem XY, proti žalovaným: 1) P. P., 2) T. Š., 3) M. O., 4) D. F., 5) D. J., 6) V. N., 7) R. L., 8) F. H., 9) K. H., 10) K. P., 11) A. M., 12) R. F., 13) J. K., 14) J. P., všichni soudci Krajského soudu v Praze nebo Okresního soudu v Berouně, a 15) Z. S., státní zástupkyně, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 0 Nc 7571/2018, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2019, č. j. 55 Co 190/2019-76, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 6. 2019, č. j. 55 Co 190/2019-76, potvrdil usnesení ze dne 23. 4. 2019, č. j. 0 Nc 7571/2018-57, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 jako soud prvního stupně nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a neustanovil jim zástupce z řad advokátů.

K námitce podjatosti vznesené žalobci Nejvyšší soud usnesením ze dne 8. 10. 2019, sp. zn. 26 Nd 411/2019, rozhodl, že soudci Nejvyššího soudu JUDr. Robert Waltr a JUDr. Petr Vojtek (kteří mají o dovolání podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu rozhodnout) nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování této věci. Tímto pravomocným usnesením je Nejvyšší soud vázán, na čemž nemohou nic změnit námitky žalobců vznesené v podání ze dne 20. 10. 2019.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů advokátem (§ 241, § 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 11. 2019

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru