Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 3014/2019Usnesení NS ze dne 12.12.2019

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3014.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř.

§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 3014/2019-108

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Hany Tiché a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci žalobců: a) M. V., narozený XY, b) K. V., narozená XY, zastoupená žalobcem a), oba bytem XY, proti žalovaným: 1) Š. M. P., soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5, se sídlem Hybernská 1006/18, Praha 1, 2) L. V., 3) M. Č., 4) E. G., všichni tři soudci Městského soudu v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2, o nejasném podání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 0 Nc 7553/2018, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2019, č. j. 91 Co 160/2019-78, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 5. 2019, č. j. 91 Co 160/2019-78, potvrdil usnesení ze dne 4. 3. 2019, č. j. 0 Nc 7553/2018-63, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků a neustanovil jim zástupce z řad advokátů.

Usnesením ze dne 23. 10. 2019, č. j. 26 Nd 406/2019-94, Nejvyšší soud k námitce podjatosti rozhodl, že soudci JUDr. Petr Vojtek a JUDr. Hana Tichá nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 25 Cdo 3014/2019.

Podle § 238 odst. 1 písm. i) a písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“), není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku nebo o povinnosti zaplatit soudní poplatek a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce.

S ohledem na jednoznačnou dikci citovaného ustanovení, které s účinností od 30. 9. 2017 vylučuje přípustnost dovolání proti poplatkovým rozhodnutím i proti rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce, je dovolání žalobců objektivně nepřípustné. Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž posuzoval splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelů advokátem (§ 241, § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Tímto rozhodnutím se řízení nekončí; o náhradě případných nákladů tohoto dovolacího řízení tak bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí (§ 243b, § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. 12. 2019

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru