Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 30/2020Usnesení NS ze dne 04.03.2020

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.30.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 3 o. s. ř.

§ 218 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 30/2020-2515

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Vojtkem v právní věci žalobce: D. M., narozený XY, bytem XY, proti žalovaným: 1. Česká televize, se sídlem Na Hřebenech II 1132/4, Praha 4, IČO 00027383, 2. Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, IČO 00006963, 3. O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČO 60193336, 4. Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČO 47114983, o ochranu osobnosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 141/2016, o dovolání žalobce a H. M., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2018, č. j. 22 Co 134/2018-521, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Dovolání H. M., narozené XY, bytem XY, se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 11. 2018, č. j. 22 Co 134/2018-521, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 6. 10. 2017, č. j. 16 C 141/2016-170, jímž bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2017, č. j. 22 Co 35/2017-81, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dovolání a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a o osvobození od soudního poplatku z podaného dovolání.

Žádost žalobce o osvobození od soudního poplatku z dovolání byla pravomocně zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 4. 2019, č. j. 16 C 141/2016-978, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2019, č. j. 22 Co 89/2019-1148.

Podle § 241 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. článek II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Žalobce není v dovolacím řízení právně zastoupený, sám právnické vzdělání nemá a jeho žádosti o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nemohlo být vyhověno již proto, že u něho nebyly shledány předpoklady pro osvobození od soudního poplatku z podaného dovolání (§ 30 odst. 1 o. s. ř.). Žalobce byl proto vyzván, aby si v patnáctidenní lhůtě od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2018, č. j. 22 Co 134/2018-521, a byl současně poučen o důsledcích nevyhovění této výzvě (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 2. 2020, č. j. 25 Cdo 30/2020-2372, které bylo dovolateli doručeno dne 7. 2. 2020).

Žalobce sice intenzivně zasílá dovolacímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně obsáhlá vyjádření vyznačující se sníženou mírou srozumitelnosti, avšak ani jejich podrobným zkoumáním nelze v nich nalézt reakci na uvedenou výzvu a ani doklad o udělení plné moci advokátovi pro dovolací řízení. Protože tedy dovolatel výzvě ke zvolení zástupce z řad advokátů v poskytnuté lhůtě ani do současné doby nevyhověl, postupoval Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.

Usnesení odvolacího soudu napadla dovoláním rovněž H. M., ta však není k podání tohoto mimořádného opravného prostředku oprávněna (subjektivně legitimována), neboť nebyla účastníkem řízení v projednávané věci. Nejvyšší soud proto její dovolání podle § 243c odst. 3 věty první a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení (§ 241b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 3. 2020

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru