Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2946/2004Usnesení NS ze dne 19.01.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:25.CDO.2946.2004.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2946/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o povolení obnovy řízení, vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 3 C 101/97, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. července 2004, č. j. 27 Co 217/2004-239, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2004, č. j. 27 Co 217/2004-239, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu Praha - východ ze dne 27. 2. 2003, č. j. 3 C 101/97-201, kterým okresní soud zamítl návrh žalobce na povolení obnovy řízení vedeného u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 8 C 161/84, podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 7. 12. 2004 vzal výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. ve znění účinném před 1. 1. 2001 (část dvanáctá, hlava první, bod 16. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalované v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru