Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2884/2017Usnesení NS ze dne 30.08.2017

HeslaPřípustnost dovolání
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.2884.2017.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 138 o. s. ř.

§ 11 odst. 2 písm. d) předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2884/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) K. M., b) L. M., c) nezletilého K. M., d) nezletilého M. M., obou nezletilých zastoupených rodiči K. M. a L. M., e) F. P., f) A. P. a g) R. L., všech právně zastoupených JUDr. Josefem Biňovcem, advokátem se sídlem v Praze 7, Strossmayerovo náměstí 977/2, proti žalované Kooperativa pojišťovně, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617, o 12.100.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 26 C 458/2015, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2017, č. j. 68 Co 28/2017-166, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 1.2017, č. j. 68 Co 28/2017-166, bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ve výroku, jímž bylo rozhodnuto o žádosti žalobců a), b), e), f), a g) o osvobození od soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podali žalobci dovolání a navrhli jeho zrušení nebo jeho změnu tak, že jejich odvolání bude plně vyhověno. V dovolání předložili k řešení právní otázku procesního práva, při jejímž řešení se měl odvolací soud odchýlit od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a to zda je žalobce v řízení o náhradu újmy na zdraví a újmy způsobené usmrcením blízké osoby osvobozen od soudních poplatků ze zákona. Namítají, že ačkoliv jsou dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb. osvobozeni od soudních poplatků, byli usnesením soudu prvního stupně vyzváni k zaplacení soudního poplatku ze žaloby. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu považují za nelogické a nesrozumitelné.

Žalobci c) a d) nejsou k podání dovolání oprávněni, neboť o jejich právech či povinnostech nebylo odvolacím soudem rozhodnuto, takže tímto rozhodnutím jim žádná újma nevznikla.

Dovolání žalobců a), b), e) f) a g) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2017, č. j. 68 Co 28/2017-166, není podle § 237 o. s. ř. přípustné, neboť na vyřešení jimi předložené právní otázky napadené rozhodnutí nezávisí a rozhodnutí odvolacího soudu není ani v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

Odvolací soud ve svém rozhodnutí jednoznačně vycházel z toho, že žalobci jsou v řízení osvobozeni od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. O jejich povinnosti zaplatit soudní poplatek odvolací soud nerozhodoval, nicméně v odůvodnění svého rozhodnutí výslovně uvedl, že byli nesprávně vyzváni k zaplacení soudního poplatku za řízení, neboť jsou osvobozeni od soudních poplatků ze zákona, a to i v dané věci, kdy žaloba směřuje vůči pojišťovně.

Jak dovodila soudní praxe, skutečnost, že účastník je od soudních poplatků ze zákona osvobozen, sama o sobě nevylučuje, aby mu bylo přiznáno rovněž osvobození od soudních poplatků rozhodnutím soudu podle § 138 o. s. ř. Osvobození podle tohoto ustanovení má totiž do právní sféry účastníka zpravidla širší dopad, než osvobození poskytovaná přímo právními předpisy (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2014, sp. zn. 30 Cdo 2808/2013).

Žalobci požádali o osvobození od soudních poplatků v podání ze dne 13. 1. 2016, označeném jako námitky proti usnesení soudu prvního stupně o zaplacení soudního poplatku, o této jejich žádosti soud prvního stupně rozhodl podle § 138 o. s. ř. a odvolací soud se ztotožnil s jeho závěry, že žalobci a), b), e), f) a g) nejsou zcela nemajetní, a není proto opodstatněno přiznání plného osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. Odvolací soud tak potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích o žádosti žalobců a), b), e), f) a g) o osvobození od soudních poplatků podle ust. § 138 o. s. ř.

Otázku předestřenou dovolateli tedy odvolací soud vyřešil v souladu s judikaturou a žádnou další právní otázku, na jejímž řešení je založeno rozhodnutí odvolacího soudu, dovolatelé v dovolání neformulovali.

Vzhledem k tomu, že dovolání není podle § 237 o. s. ř. přípustné, Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť.

Dovolací soud nerozhodoval o náhradě nákladů řízení, jelikož tímto rozhodnutím řízení nekončí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. srpna 2017

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru