Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

25 Cdo 2762/2020Usnesení NS ze dne 25.11.2020

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:25.CDO.2762.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

25 Cdo 2762/2020-101

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci podatele: T. L., narozený XY, bytem XY, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 14 Nc 5002/2019, o dovolání podatele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 3. 2020, č. j. 38 Co 49/2020-59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18. 3. 2020, č. j. 38 Co 49/2020-59, potvrdil usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 30. 7. 2019, č. j. 14 Nc 5002/2019-16, jímž bylo odmítnuto podání podatele ze dne 27. 2. 2019.

Proti tomuto usnesení podal podatel dovolání, aniž byl zastoupen advokátem.

Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 27. 7. 2020, č. j. 14 Nc 5002/2019-90, vydaným vyšší soudní úřednicí byl podatel vyzván, aby si zvolil advokáta pro dovolací řízení. Proti tomuto usnesení podal podatel námitky a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 18. 8. 2020, č. j. 14 Nc 5002/2019-94, bylo usnesení Okresního soudu v Hodoníně ze dne 27. 7. 2020, č. j. 14 Nc 5002/2019-90, potvrzeno. Samosoudce posoudil námitky jako nedůvodné, neboť napadené usnesení bylo vydáno v souladu s § 241 o. s. ř. za situace, kdy žádost podatele o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 24. 10. 2019, č. j. 14 Nc 5002/2019-48, které bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. 1. 2020, č. j. 38 Co 224/2019-54, přičemž poměry na straně podatele se nezměnily.

Nejvyšší soud se pro nadbytečnost nezabýval ani novou žádostí obsaženou v podání podatele ze dne 7. 9. 2020, neboť v ní pouze zopakoval, že si advokáta z finančních důvodů nemůže dovolit. Žádost neobsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti, zejména se v ní neuvádí, že by došlo ke změně poměrů podatele (srov. nález Ústavního soudu ze dne 20. 1. 2010, sp. zn. I. ÚS 1439/09, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2019, sp. zn. 32 Cdo 4665/2018).

Vzhledem k tomu, že nedostatek povinného zastoupení dovolatele, který nemá právnické vzdělání, je nedostatkem podmínek řízení na straně účastníka, a vzhledem k tomu, že tento nedostatek nebyl ani přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 11. 2020

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru